[Hướng dẫn] Cách tẩy keo silicon trên quần áo, da tay, kính, nhựa